Děti na startu

Babišová Hana

lektor Štěpánkovice

19_20230628_084157.png

Poskočilová Zuzana

lektor Štěpánkovice

22_20230628_084725.png

Weisz Michal

lektor Štěpánkovice

21_20230628_084440.png

DĚTI NA STARTU PRAJZSKÁ

Co jsou Děti na startu?

Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Kdo jsou děti na startu?

Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

Proč děti na startu? Česko zlenivělo a tloustne

Počítačové hry, internet, sociální sítě, mobilní telefony a televize – to jsou v posledních letech nejoblíbenější zábavy a nejčastější způsob trávení volného času dětí a mládeže. Aktivity jako četba knížek či sport se dostaly na druhou kolej. A tak není divu, že české děti tloustnou a leniví.

Vytvoření pozitivního vztahu k pohybu a aktivnímu žitovnímu stylu

Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, později úlohu rodiny částečně suplují učitelé v mateřských školkách a především na základních a středních školách.

Pohybová (ne)gramotnost

Stejně jako upadá celková fyzické zdatnost a výkonnost dětí a mládeže, snižuje se také úroveň jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností. A to nejen u dětí, které nesportují, ale také u těch, kteří se aktivně věnují některému ze sportů.

Děti na startu Prajzská

Projekt Děti na startu Prajzská funguje pod záštitou a organizací florbalového klubu FBC Letka. Cvičební skupinu může tvoří zpravidla 10-12 dětí. Kurzy běží od září do ledna a od února do června (pololetí shodně se školou). Jeden kurz (pololetí) tvoří cca 25 tréninkových jednotek, cena 2 250 Kč za kurz.

Kdy a kde?

ZŠ Štěpánkovice - velká tělocvična - skupina 1 středa 15:30 - 16:20

ZŠ Štěpánkovice - velká tělocvična - skupina 2 středa 16:25 - 17:15

PŘIHLÁŠKA ZDE

VIDEOSESTŘIHY CVIČENÍ ZDE