PŘÍMĚSTSKÉ CAMPY

Pojď se bavit, pojď si hrát, pojď SPORTOVAT!

20_20221103_121234.jpg

Vytváříme prostředí, kde se děti cítí dobře a mají prostor ke zlepšení svých schopností a dovedností. Klademe důraz na všeobecný sportovní rozvoj dětí, čemuž je přizpůsoben program každého příměstského campu, který kloubí všeobecnou sportovní přípravu a také aktivity pro rozvoj osobnosti dítěte. Všechny děti vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti a týmové práci formou her, soutěží a doplňkových aktivit, které zajišťují licencovaní trenéři. 

Hlavním cílem našich trenérů, a to nejen v campech, je v dětech probouzet co největší lásku ke sportu, nadšení z pohybu a motivaci zlepšovat se.

Příměstské campy se odehrávají na ZŠ Štěpánkovice.

Bližší informace o příměstském campu můžete očekávat v lednu 2023.